کاربرد حسابداری خزانه یا خزانه داری در سازمان

کاربرد حسابداری خزانه یا خزانه داری در سازمان   یکی از قسمت های بسیار مهم در نرم افزار حسابداری ، حسابداری خزانه میباشد.در ابتدا به تعریف خزانه میپردازیم. اصطلاح خزانه در قدیم به جایی اطلاق میشد که در آن پول یا فلزات گرانبها…


رسید دریافت در نرم افزار خزانه فروش یار چگونه ثبت میشود؟

رسید دریافت در نرم افزار خزانه فروش یار چگونه ثبت میشود؟   در نرم افزار خزانه فروش یار کلیه دریافت ها و پرداخت ها و هم چنین عملیات چک دربخش خزانه انجام می شود. با کلیک روی رسید دریافت فرم مربوطه  باز می شود و با انتخاب نوع…


مراحل ثبت چک دریافتی از مشتری در نرم افزار خزانه فروش یار به چه صورت میباشد؟

مراحل ثبت چک دریافتی از مشتری در نرم افزار خزانه فروش یار به چه صورت میباشد؟   در نرم افزار حسابداری فروش یار زمانیکه یک یا چند فقره چک از مشتری دریافت میگردد به شرح زیر عمل میکنیم: وارد شدن به منوی خزانه و کلیک روی دکمه رسید…


وظایف نرم افزار خزانه داری چیست؟

وظایف نرم افزار خزانه داری چیست؟ خزانه محل دریافت ها و پرداخت های دولت یا یک سازمان میباشد. تمام عملیات مالی و عملیات مربوط به نقدینگی یک شرکت مثل جمع آوری وجوه نقد ، درآمدها ، دریافت چک ، صدور دسته چک و کلیه پرداخت ها در بخش…


درخواست دمو

درخواست دمو