✅ اندازه گيري مقادير موجودی کالا

✅ اندازه گيري مقادير موجودی کالا  مقادیر موجودیهای مواد و کالا از طریق سیستمهای زیر تعیین میشوند: 1⃣ سیستم ثبت ادواری موجودیهای مواد و کالا 2⃣  سستم ثبت دائمی موجودیهای مواد و کالا        ثبت ادواری در این…


✅گام هاي اساسي در انبارگرداني

گام هاي اساسي در انبارگرداني 1 - تعيين هماهنگ كننده عمليات انبار گرداني كه سرپرستي عمليات شمارش را برعهده خواهد داشت . 2 - تهيه مقدمات شروع عمليات شامل تهيه فرمهاي شمارش ، تهيه وسايل و ابزار كارشمارش يا توزين ، برنامه ريزي جهت…


مزیت های نرم افزار تحت وب انبار چیست؟

مزیت های نرم افزار تحت وب انبار چیست؟   سرمایه اصلی شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالاهایشان میباشد.کالاهای یک شرکت تولیدی از نظر نگهداری و کنترل ، تعداد کالا و مبلغ کالا بسیار حائز اهمیت میباشد. امروزه شرکت ها برای…


نرم افزار انبار ویژه شرکت های بزرگ

نرم افزار انبار ویژه شرکت های بزرگ   امروز بعضی از شرکت ها برای کنترل موجودی انبار خود هنوز از روش های سنتی استفاده میکنند بدین شکل که چندین نفر را استخدام میکنند و کنترل ورودی و خروجی انبار خود را به آنها میسپارند.به محض…


اهمیت خرید نرم افزار انبار در سازمان

اهمیت خرید نرم افزار انبار در سازمان   انبارداری یکی از مهم ترین اقدامات برای انواع صنف ها مثل کارخانجات و تولیدی ها میباشد.انبارداری به صورت دستی و سنتی از گذشته بسیار رایج بوده است حتی امروزه هم بعضی از سازمان ها و شرکت…


درخواست دمو

درخواست دمو