مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت در چیست؟

یک سازمان به طور کلی برای برنامه های آینده خود و تصمیماتی که اخذ میکند هم باید عملکرد گذشته خود و هم عملکرد فعلی خود از حسابداری را بررسی نماید.

حسابداری مالی و حسابداری مدیریت هردو ابزار مهم برای یک سازمان محسوب میشوند ولی اهداف متفاوتی دارند.

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت:

1- هدف حسابداری مالی تهیه اطلاعات در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد میباشد ولی هدف حسابداری مدیریت تهیه اطلاعات موردنیاز مدیران برای برنامه ریزی و تصمیم گیری میباشد.

2- استفاده کنندگان حسابداری مالی افراد برون سازمانی هستند ولی استفاده کنندگان حسابداری مدیریت افراد درون سازمانی میباشند.

3- حسابداری مالی ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری هستند ولی حسابداری مدیریت نیازی به رعایت استانداردهای حسابداری ندارند.

4- گزارش هایی که حسابداری مالی ارائه میدهد شامل صورت های مالی اساسی میباشد ولی گزارشات حسابداری مدیریت بستگی به نیاز مدیریت دارد و شکل و نوع خاصی ندارد.

5- واحد اندازه گیری در حسابداری مالی فقط ریال است (در ایران) ولی در حسابداری مدیریت ممکن است از واحدهایی مثل وزن ، حجم، سطح و ... استفاده شود.

6- محتوای گزارش هایی که درحسابداری مالی تهیه میشود معمولا واقعی و مربوط به گذشته میباشد ولی گزارش های تهیه شده در حسابداری مدیریت آینده نگر و برآوردی میباشد.

7- فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری مالی حسابداران مالی و حسابداران مستقل هستند ولی در حسابداری مدیریت حسابداران صنعتی و مدیران این اطلاعات را آماده میکنند.

 

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزارحسابداری فروش یار با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

 

021-77613815

تاریخ ارسال: 1397/9/26
تاریخ بروزرسانی: 1397/9/26
تعداد بازدید: 1253
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو