حسابداری مالیاتی چیست ؟

حسابداری مالیاتی چگونه انجام میشود؟

تعریف مالیات: هر یک از افراد جامعه برای دوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی مکلف هستند بخشی از درآمد یا ثروت خود را به دولت پرداخت کنند که به این پرداخت مالیات گفته میشود.

ولی با این حال بعضی از افراد هنوز ضرورت پرداخت مالیات را درک نکرده و به آن به عنوان امری اجباری نگاه میکنند .ولی ما به عنوان یک شهروند در این جامعه زندگی میکنیم و دارای حق و حقوق مشخصی هستیم که توسط قانون اساسی تعیین شده است .

مالیات یک هزینه اجتماعی به حساب می آید که لازم است هر کدام از افراد جامعه به دولت پرداخت کنند تا دولت بتواند با کمک آن بسیاری از وظایف خود را به انجام برساند.

مالیات و اسناد و مدارک مربوط به آن یکی از بخش های مهم در هر شرکت محسوب میشود .

حسابداران و حسابرسانی که مسئول امور مربوط به مالیات هستند بر اساس همین مدارک و اسناد مالیات را قطعی کرده و هر موسسه یا شرکتی موظف به پرداخت آن میباشد.برای تعیین مبلغ مالیات در ابتدا باید کارشناسان یا حسابداران درآمد مشمول مالیات را تعیین کنند .

محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق بررسی نرم افزارحسابداری و اسناد و مدارک مالی و حسابداری انجام میشود.بعد از بررسی نرم افزار حسابداری و دفاتر قانونی کار حسابرسی مالیاتی آغاز میشود.نتایجی که از بررسی نرم افزار حسابداری و دفاتر کل و روزنامه به دست می آید در برگه های مخصوصی به نام کاربرگ وارد میشود و از طریق آن مالیات بر درآمد یک شرکت مشخص خواهد شد.

 

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزارحسابداری فروش یار با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

 

021-77613815

تاریخ ارسال: 1397/10/4
تاریخ بروزرسانی: 1397/10/4
تعداد بازدید: 1013
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو