چند تفاوت اساسی میان حسابداری و حسابرسی

چند تفاوت اصلی میان حسابداری وحسابرسی

تفاوت حسابداری و حسابداری از آنجا شروع میشود که وقتی کار یک حسابدار تمام می شود تازه حسابرس وارد عمل می شود. حسابداری به عمل ثبت و نگهداری اسناد و مدارک و ارائه صورت های مالی یک شرکت گفته می شود ولی هدف حسابرسی بررسی و تایید اسناد وصورت های مالی ارائه شده توسط کارمندان حسابداری یک شرکت می باشد.

 

حالا میخواهیم بیشتر با تفاوت های حسابداری و حسابرسی آشنا شویم :

 

تعریف حسابداری:

حسابداری زبان تخصصی کسب و کار است که یک حسابدار باید تراکنش های مالی یک شرکت را روز به روزجمع آوری کرده و آن ها را به دسته های مختلف دسته بندی کند. یک حسابدار باید این اطلاعات را به صورتی ثبت و خلاصه کند که در مواقع ضروری به آن مراجعه کند و به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد.

 

تعریف حسابرسی:

حسابرسی یعنی شفاف سازی و بررسی انتقادی تمام تراکنش ها و مدارک مالی ای که توسط حسابدار ارائه شده تا میزان اشتباهات عمدی یا غیر عمدی,تقلب ها و دستکاری در حساب ها, اختلاس و... شناسایی شود.

کار حسابرسی بر خلاف حسابداری یک عملیات دوره ای می باشد که در پایان یک دوره ی مشخص که معمولا در پایان سال است به بررسی تراکنش های مالی یک شرکت می پردازد.

 

نتیجه گیری تفاوت میان حسابداری و حسابرسی :

وقتی کار یک حسابدار تمام می شود حسابرس جهت بررسی صحت ومنصفانه بودن تصویر ارائه شده توسط حسابدار وارد عمل می شود وبا وجود اینکه حسابداری و حسابرسی هر دو تخصصی هستند ولی دامنه حسابرسی گسترده تر است, زیرا به درک دقیقی از اقدامات مختلف، قوانین مالیاتی، دانش استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی و همچنین مهارت‌های ارتباطی نیز نیاز دارد.

 

آشنایی با نرم افزار حسابداری طلوع

تاریخ ارسال: 1397/12/22
تاریخ بروزرسانی: 1397/12/22
تعداد بازدید: 987
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو