16 گزینه برای تطبیق سیستم حسابداری با مالیات

16 گزینه برای تطبیق سیستم حسابداری با مالیات

  فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:

1⃣_ کنترل سند حقوق و دستمزد

2⃣_ کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه

3⃣_  کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه

4⃣_ کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها

5⃣_  کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی

6⃣_  کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره

7⃣_  کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال

8⃣_ کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها

9_  کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

10_  کنترل حساب ذخیره مالیات

11_  کنترل حساب سایز ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال

12_  کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه

13_  کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی

14_  کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید

15_  کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد

16_  کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

تاریخ ارسال: 1398/9/30
تاریخ بروزرسانی: 1398/9/30
تعداد بازدید: 694
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو