کدینگ شناور چیست؟

کدینگ شناور چیست؟

همان طور که می دانید سرفصل های حسابداری به صورت درختی می باشند و به چهار سطح     کل،معین و تفصیل تقسیم می شوند. در سیستم های نرم افزاری برای اینکه بتوان از یک سرفصل تفضیل در معین های متعددی استفاه نمود می بایست امکان قرار گرفتن سرفصل در معین های مختلف را فراهم نمود که به این حالت تفصیل شناور می گویند . بنا براین سرفصل تفصیل مربوط به یک  معین نمی باشد . و می توان از هر حساب تفصیل با توجه به گروه تفصیل در همه معینهای تفصیل پذیر که با ان گروه تفصیل در ارتباطند استفاده نمود .

تاریخ ارسال: 1396/9/12
تاریخ بروزرسانی: 1396/9/12
تعداد بازدید: 167
ارسال نظر
مطالب مرتبط

درخواست دمو

درخواست دمو