✅چگونگی بستن حسابها

چگونگی بستن حسابها

برای بستن حسابها اقدامات زیر را به ترتیب انجام میدهیم

1 ابتدا حسابهای موقت را به حساب سود و زیان میبندیم

برای اینکار کافیست سرفصل های موقت را(فروش،درآمد، بهای تمام شده کالای فرو ش رفته ،هزینه ها،) برعکس ماهیت خود حسب مورد بدهکار یا بستانکار نموده و مابه التفاوت را به حساب سود و زیان جاری انتقال میدهیم

شایان ذکر است  پس از انجام دادن عمل فوق اگر سمت بستانکار سند کمتر از سمت بدهکار بود بیانگر سود ویژه و اگر سمت بدهکار کمتر بود بیانگر زیان ویژه میباشد

مثال:

فروش =۱۰۰.۰۰۰

درآمد خدمات=۵۰.۰۰۰

هزینه های عملیاتی=۳۰.۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته=۶۰.۰۰۰

برای بستن حسابهای موقت فوق و مشخص نمودن سود و زیان به طریق زیر عمل مینماییم

 فروش ۱۰۰.۰۰۰

درآمد خدمات۵۰.۰۰۰

هزینه های عملیاتی ۳۰.۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته ۶۰.۰۰۰

  سود زیان جاری ۶۰.۰۰۰

 سپس از رقم سود و زیان جاری میبایستی ۵٪ ذخیره قانونی در نظر گرفت و سند حسابداری آن را نیز صادر نمود به شکل زیر

۳.۰۰۰=۵٪* ۶۰.۰۰۰    —-->  سود و زیان جاری ۳.۰۰۰

 اندوخته قانونی   ۳.۰۰۰

لازم به توضیح است که ذخیره قانونی معادل ۵٪ سود خالص سالانه میباشد و تا زمانیکه مبلغ ذخیره به اندازه ۱۰٪ سرمایه نرسیده باشد این کار الزامی و پس از آن اختیاری میباشد 

سپس از سود زیان جاری مبلغ ذخیره قانونی را کسر نموده و ذخیره مالیات عملکرد را محاسبه مینماییم به شرح زیر:

۵۷.۰۰۰=۶۰.۰۰۰-۳.۰۰۰

از رقم فوق که سود خالص پس از کسر اندوخته قانونی میباشد میبایستی ۲۵٪ بابت ذخیره مالیات در نظر گرفت

۱۴.۲۵۰=۲۵٪*۵۷.۰۰۰

سود و زیان جاری ۱۴.۲۵۰

  ذخیره مالیات ۱۴.۲۵۰

 پس از سند فوق مانده سود و زیان جاری را به سود و زیان سنواتی منتقل مینمایم

۴۲.۷۵۰=(۳.۰۰۰+۱۴.۲۵۰)

سود و زیان جاری ۴۲.۷۵۰

 سود و زیان سنواتی ۴۲.۷۵۰

سپس اقدام به بستن حسابهای دایم نموده به این ترتیب که سرفصلهای با ماهیت بدهکار را بستانکار و بلعکس سر فصلهای با ماهیت بستانکار را بدهکار مینماییم.

تاریخ ارسال: 1398/10/7
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/7
تعداد بازدید: 1282
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو