✅گام هاي اساسي در انبارگرداني

گام هاي اساسي در انبارگرداني

1 - تعيين هماهنگ كننده عمليات انبار گرداني كه سرپرستي عمليات شمارش را برعهده خواهد داشت .

2 - تهيه مقدمات شروع عمليات شامل تهيه فرمهاي شمارش ، تهيه وسايل و ابزار كارشمارش يا توزين ، برنامه ريزي جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه .

3 - تعيين گروه هاي شمارش و آموزش لازم به اعضاء تيم شمارش.

4 - بازديد از كليه انبارها و كنترل استقرار صحيح اجناس به نحو قابل شمارش و درج مشخصات كامل موجوديها ، تفكيك اقلام قابل شمارش اعم از سالم ، اسقاط ، موجودي هاي اماني .

5 - يادداشت شماره آخرين رسيد و حواله انبار قبل از شروع عمليات انبارگرداني .

6 - نظارت سرپرست انبارگرداني در حين شمارش و كنترل صورت نهائي شمارش و پيگيري مغايرتها و تهيه گزارش نهائي.

7 - هماهنگي با نمايندگان حسابرسان مستقل شركت .

8 - اعلام روزها و ساعات انبارگرداني به كليه قسمت ها ، و حتي الامكان از ورود و خروج كالا جلوگيري شودمگربا نظارت هماهنگ كننده عمليات انبارگرداني .

9 - تنظيم برگه هاي شمارش در 2 بخش ( شمارش اول و شمارش دوم ) و كنترل امار برگه هاي تسليم شده و باطله و كنترل باحسابهاي دفاتر .

10 - در صورت مغايرت در شمارش اوليه ، شمارش دوم انجام گرديده و قابل اطمينان تلقي مي گردد .

11 - در طول انبارگرداني ، جابجائي بين قسمتهاي انبار مجاز نمي باشد مگر با نظارت هماهنگ كننده .

12 - امضاء كليه برگه هاي شمارش توسط سرگروه شمارش ، و امضاء صورت هاي شمارش و صورتجلسات توسط هماهنگ كننده .

13 - درخاتمه انبارگرداني تهيه صورتجلسه انجام عمليات با شرح خلاصه چگونگي اجراي عمليات با امضاء هماهنگ كننده و معاون مالي و تحويل يك نسخه به حسابرسان مستقل

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزار انبار فروشیار با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

021-77613815

تاریخ ارسال: 1398/10/16
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/16
تعداد بازدید: 1270
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو