✅ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

✅ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

بسياري از موسسات كوچك از سيستم حسابداري يك طرفه سنتي استفاده مي كنند اين گونه موسسات براي تهيه صورت هاي مالي يا اظهارنامه ي مالياتي از حسابداران كمك مي گيرند و حسابداران با بررسي اسناد موجود و پرس و جو اطلاعات لازم را كسب و بر مبناي سيستم حسابداري دو طرفه يعني معادله اساسي حسابداري صورتهاي مالي را تنظيم مي كنند.

 

در زير معادله اساسي حسابداري را مشاهده مي كنيد:

دارايي = بدهي + حقوق صاحب(صاحبان) سهام

 

تهيه و تنظيم ترازنامه از روي مدارك ناقص:

در موسساتي كه از سيستم حسابداري يك طرفه سنتي استفاده مي شود برخي اطلاعات اساسي مانند دريافت هاي نقدي،چك هاي صادر شده ،مبالغي كه بايد به بستانكاران پرداخت شود يا مبالغي كه بايد از بدهكاران دريافت شود در مكان هاي مختلف ثبت مي شود.

براي مثال مبلغ نقدينگي را مي توان از شمارش موجودي صندوق و صورت حساب بانك (پرينت حساب) تعيين كرد.مبلغ حسابهاي دريافتني از تلخيص صورت حسابهاي دريافت نشده ي فروش(سياهه)مشخص مي گردد.يا مبلغ چك هاي صادر شده مي تواند از دسته چك مشخص شود.موجودي هاي جنسي مي تواند از طريق شمارش تعيين و بر اساس سياهه هاي خريد (صورت حسابهاي خريد) قيمت گذاري شود.بهاي تمام شده دارايي هاي غير جاري نيز مي تواند به همين نحود تعيين گردد.مبلغ بستانكاران مي تواند از تلخيص سياهه هاي پرداخت نشده ي خريد و صورت حسابهاي ماهانه ي فروشندگان مشخص شود.با استفاده از مدارك مزبور و ساير منابع اطلاعاتي ترازنامه ي اين گونه موسسات در هر تاريخي مي تواند معين شود. بدين ترتيب كه پس از تعيين بدهي ها و دارايي ها، مبلغ حقوق صاحب(صاحبان) سرمايه از طريق معادله اساسي حسابداري كه در بالا ذكر شد به دست مي آيد.

 

مثال:اطلاعات زير در پايان سال 13X9 از بررسي اسناد و مدارك موسسه امين بدست آمده است:

دارايي ها:

مبلغ نقدينگي در صندوق موسسه 400,000 ريال و در حساب بانك موسسه 4,000,000 ريال است.

بدهكاران موسسه 40 نفر شخص حقيقي هستند كه مجموع بدهي آنها 300,000,000 ريال است.

موجودي كالا:10,000,000 ريال ، وسيله نقليه:50,000,000 ، ساختمان:60,000,000 ريال

بدهي ها:

حسابهاي پرداختني:40,000,000 ، اسناد پرداختني:20,000,000 

اطلاعات اضافي زير از بررسي اسناد موسسه به دست آمده است:

الف:مبلغ 5,000,000 ريال بابت استهلاك وسيله نقليه موسسه منظور شود.

ب:جهت بدهكاران موسسه 2,000,000 ريال ذخيره در نظر گرفته شود.

ج:حقوق يكي از كاركنان به مبلغ 200,000  ريال پرداخت نشده است.

د:اجاره 2 ماه آخر سال به مبلغ 100,000 ريال دريافت نشده است.

 

مطلوبست: 1.محاسبه سرمايه قبل از اصلاحات 2.محاسبه تغييرات سرمايه .

 

حل:

1.

جمع دارايي ها:

 

424,400,000=400,000+4,000,000+300,000,000+10,000,000+50,000,000+60,000,000

جمع بدهي ها:

 

60,000,000=40,000,000+20,000,000

 

سرمايه قبل از اصلاحات(دارايي – بدهي):

 

364,400,000=424,400,000-60,000,000

تا اينجا ميزان سرمايه قبل از اعمال اصلاحات به دست آمد.اكنون قبل از اينكه صورت تغييرات سرمايه را تنظيم كنيم مي بايست ثبت هاي اصلاحي(بندهاي الف،ب،ج و د ) را بزنيم...

2.

الف:

شرح بدهكار بستانكار

هزينه استهلاك وسيله نقليه 5,000,000

 

استهلاك انباشته وسيله نقليه

 5,000,000

توضيح شماره يك: هزينه استهلاك وسيله نقليه نوعي هزينه است و هزينه ها باعث كاهش حقوق صاحبان سهام مي شوند.بنابراين در صورت تغييرات سرمايه اين هزينه از سرمايه بايد كسر گردد.

ب:

شرح بدهكار بستانكار

هزينه مطالبات مشكوك الوصول 2,000,000

 

ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

 2,000,000

 

طبق توضيح شماره يك بايد عمل شود.

ج:

شرح بدهكار بستانكار

هزينه حقوق 200,000

 

حقوق پرداختني           200,000

طبق توضيح شماره يك بايد عمل شود.

د:

شرح بدهكار بستانكار

اجاره دريافتني 100,000

 

درآمد اجاره                   100,000

درآمد اجاره از اقلام افزاينده ي حقوق صاحبان سهام مي باشد ،بنابراين در صورت تغييرات سرمايه ،درآمد ها بايد به سرمايه اضافه گردند.

بنابراين ميزان سرمايه پس از اصلاحات 357,300,000 است.

 

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزار حسابداری فروشیار با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

021-77613815

تاریخ ارسال: 1398/10/18
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/18
تعداد بازدید: 675
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو