✅ اندازه گيري مقادير موجودی کالا

✅ اندازه گيري مقادير موجودی کالا

 مقادیر موجودیهای مواد و کالا از طریق سیستمهای زیر تعیین میشوند:

1 سیستم ثبت ادواری موجودیهای مواد و کالا

2  سستم ثبت دائمی موجودیهای مواد و کالا    

 

 ثبت ادواری

در این سیستم موجودیهای کالا در پایان دوره ای که صورتهای مالی تهیه می گردد، بطور عینی شمارش می شود.

در این سیستم اطلاعات مربوط به موجودیهای کالا(منظور مقدار) در هر زمان در دسترس نمی باشد. چون برای این سیستم مدارک و اطلاعات تفصیلی نگهداری نمی شود که بتوان هر لحظه از میزان موجودیها با خبر بود از جمله مدارک تفصیلی می توان به کارت حسابداری انبار اشاره کرد.

در این روش به هنگام خرید و یا فروش، از حسابهایی به همین نامها استفاده می شود. و خبری از حساب موجودی کالا نیست.  

 

خرید  ****

           بستانکاران ****

 

ثبت برگشت از خرید:

بستانکاران**

              برگشت از خرید و تخفیفات**

 

ثبت تخفیفات نقدی خرید:

بستانکاران**

               تخفیفات نقدی خرید**

 

ثبت فروش:

بدهکاران ****

                   فروش ****

 

ثبت برگشت از فروش:

برگشت از فروش و تخفیفات**

                                 بدهکاران** 

 

 ثبت دائمی:

در این سیستم علاوه بر حسابهای دفتر کل و معین از مدارک تفصیلی برای هر یک از اقلام موجودیهای کالا استفاده می گردد. بنابراین برای انواع موجودیهای مواد و کالا یک حساب کنترل در دفتر کل و مدارک تفصیلی برای هر یک از اقلام موجوديها برای در نظر گرفتن وارد شده ها و صادر شده ها و همچنین موجودیها، هم بر حسب مقدار و هم بر حسب مبلغ نگهداری میشود.

بنابراین در این روش در هر لحظه اطلاعات بهای تمام شده موجودیها در دسترس است.

در حاليكه در روش ثبت ادواری موجودیها بیانگر موجودیهای ابتدای دوره می باشند. و اطلاعات مربوط به موجودیها بروز نمیشود.

چون از حساب موجودی کالا در سیستم ادواری خبری نیست.

در روش دائمی از حسابی به نام موجودی کالا  برای ثبت کلیه تغییرات در موجودیها استفاده می شود.  

در روش دائمی شمارش موجودیها فقط برای بررسی صحت ثبتها صورت می گیرد. 

 

نکته مهم:   در روش دائمی ثبت یا ثبتهایی برای پایان سال مالی وجود ندارد چون در تمام طول سال با تغییرات مربوطه حساب موجودی کالا نیز تغییر کرده است. 

 

ثبت دائمی:

خرید:

موجودی کالا 

                  بستانکاران

 

ثبت برگشت از خرید:

بستانکاران**

                 موجودی کالا**

 

ثبت تخفیفات نقدی خرید:

بستانکاران**

              موجودی کالا 

 

ثبت فروش:

بدهکاران

           فروش**

 

بلافاصله بعد از ثبت بالا ثبت زیر را میزنیم

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته**

                                موجودی کالا**

 

ثبت برگشت از فروش:

برگشت از فروش تخفیفات**

                        بدهکاران**

 

بلافاصله بعد از ثبت بالا ثبت زیر را میزنیم

موجودی کالا**

          بهای تمام شده کالای

فروش رفته**

 

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با  نرم افزار حسابداری فروشیار با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

021-77613815

تاریخ ارسال: 1398/10/23
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/23
تعداد بازدید: 751
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو