✅ بستن حساب‌ها به چه معنی است؟

✅ بستن حساب‌ها به چه معنی است؟

با توجه به انتقال یا عدم انتقال مانده به سال بعد، حساب‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1حساب‌های دائمی

2 حساب‌های موقت

3 حساب‌های مختلط

 

 البته نهایتا حساب‌های مختلط هم با انجام اصلاحات و ثبت‌های اصلاحی وارد حساب‌های دائمی یا موقت می‌شوند.

به همین خاطر در پایان سال حساب‌ها یا دائمی هستند یا موقت. و بعد از تهیه صورت سود و زیان حساب‌های موقت نیز بسته می‌شوند و فقط حساب‌های دائمی باقی می‌ماند که این حساب‌ها از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شوند.

 

  چگونگی بستن حساب‌های موقت در انتهای دوره مالی در شرکت‌های خدماتی

همانطور که گفته شد حساب‌های موقت باید در پایان دوره مالی بسته شوند. مانده مالی این گونه حساب‌ها به سال مالی بعد منتقل نمی‌شود.

حساب‌های موقت شامل حساب‌های درآمد، هزینه‌ها و حساب برداشت هستند.

 جهت بستن این حساب‌ها باید از یک حساب رابط و واسطه به نام حساب خلاصه سود و زیان استفاده کنیم.

 

مراحل بستن حساب‌های موقت به صورت زیر است:

مرحله اول: بستن حساب درآمد

ابتدا حساب درآمدها را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار می‌کنیم.

 

مرحله دوم: بستن حساب هزینه‌ها

سپس حساب سود و زیان را معادل با جمع هزینه بدهکار می‌کنیم و سپس تک تک حساب‌های مرتبط با هزینه‌ها را بستانکار می‌کنیم.

 

مرحله سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان

مانده خلاصه حساب سود و زیان را مشخص می‌کنیم. اگر مانده آن بستانکار باشد معادل آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می‌کنیم. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد به آن سود می‌گوییم.

 ولی اگر مانده حساب سود و زیان بدهکار باشد، این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار می‌کنیم. در این صورت به این مانده حساب زیان می‌گویند.

 

مرحله چهارم: بستن حساب برداشت

درانتها برای بستن حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می‌کنیم.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزار حسابداری فروشیار با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

021-77613815

تاریخ ارسال: 1398/10/23
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/23
تعداد بازدید: 700
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو