✅ روش‌های محاسبه ارزش افزوده (جلسه 1)

✅ روش‌های محاسبه ارزش افزوده

جلسه ۱

ارزش افزوده درهریک از سطوح واحد اقتصادی،

* طبقه (متشکل ازچند واحد اقتصادی دارای فعالیت مشابه)،

*گروه(متشکل ازچند طبقه)،

*بخش(متشکل ازچند گروه) ،

*قسمت (متشکل از چند بخش) وبالاخره

*کل اقتصاد (شامل کلیه قسمت‌های اقتصادی) قابل محاسبه است .

برای محاسبه ارزش افزوده 3 روش مختلف به ‌شرح زیر وجود دارد:

1روش تولید یا تفریق

2 روش توزیع یا جمع

3 روش مصرف (هزینه)

شایان ذکر است که روش‌های تولید و توزیع در سطوح مختلف، از واحد اقتصادی تا کل اقتصاد قابل محاسبه می‌باشد ولیکن روش مصرف تنها در سطح اقتصاد کلان قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

 

 نحوه محاسبه ارزش افزوده در هر یک از روش‌ها به‌صورت تفضیلی در زیر ارایه شده است:

 

محاسبه ی ارزش افزوده به روش تولید یا تفریق :

مجموع مصارف واسطه بکاررفته درجریان تولید کالاها وخدمات–ارزش ستانده موسسه=ارزش افزوده

(درطول یک دوره مالی)

به عبارت روشن تر :

ارزش مصارف واسطه _ ارزش ستانده = ارزش افزوده

 

محاسبه ارزش افزوده به روش جمع یا توزیع روش متداول در موسسات

محاسبه ارزش افزوده ازطریق توزیع آن به عوامل تولید است در این روش ارزش افزوده از تجمع هزینه جبران خدمات، هزینه استهلاک، مالیات و مازاد عملیاتی به‌دست می‌آید. در مواردی‌که مؤسسه علاوه برمالیات مستقیم درارتباط با واحد کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده مالیات غیرمستقیم پرداخت می‌کند و یا اینکه برای پایین نگهداشتن سطح قیمت‌ها ازدولت یارانه‌ای دریافت می‌کند ما به التفاوت مالیات‌های غیرمستقیم منهای یارانه باید به چهار عنصر فوق اضافه شود.

 

محاسبه ی ارزش افزوده به روش هزینه (مصرف)

روش هزینه برای برآورد تولید ناخالص داخلی به تفکیک نوع مصرف نهایی و نه به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان به‌کار برده می‌شود.این متضمن انجام برآوردهای مستقلی از مصرف نهایی خانوارها، خدمات دولتی، خدمات خصوصی غیرانتقاعی به خانوارها و افزایش موجودی‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و واردات و صادرات می‌باشد.

تاریخ ارسال: 1399/2/15
تاریخ بروزرسانی: 1399/2/15
تعداد بازدید: 645
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو