✅ دفتر روزنامه و کل

✅ دفتر روزنامه و کل

در تحریر دفاتر باید دقت شود که قبل از تاریخ پلمپ چیزی در دفاتر ثبت نشود. ( تاریخ پلمپ در صفحه اول و آخر دفاتر مشخصه) چرا که بحث تقدم در ثبت پیش میاد( قابل توجه اونایی که قبل از سال دفاتر رو پلمپ نکردن)

دفاتر نباید دارای قلم خوردگی و یا پاک شدگی و یا تراشیدگی باشه . در صورت اشتباه در تحریر باید با شیوه درست اون رو اصلاح کرد . یعنی قلم قرمز

نباید حتی یک سطر از دفتر بین اسناد خالی بماند.هر چند که پایان صفحه باشد و فقط بخش از یک سند در آن جای میگرید.

از تحریر بین سطور خودداری بشه

بهتر است دفاتر با رنگ مشکی تحریر بشه

 

تحریر دفتر روزنامه:

دفتر روزنامه از روی اسناد حسابداری و به ترتیب تاریخ نوشته میشه. قابل ذکره که اسناد حسابداری باید بر اساس تاریخ و به ترتیب شماره مرتب بشن و سپس در دفتر روزنامه  ثبت بشن.

باید دقت بشه که در زمان انتقال هر سند به دفتر روزنامه ، ابتدا حسابهای بدهکار شده و سپس حسابهای بستانکار شده در سند وارد دفتر بشن.

حسابهای بدهکار در سمت راست ستون شرح و درج مبلغ در ستون بدهکار

حسابهای بستانکاربعد از حسابهای بدهکار ، در سمت چپ ستون شرح ( شروع از وسط ستون شرح) و درج مبلغ در ستون بستانکار

جمع ستون بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه بعد از هر سند باید برابر باشد.

تحریر دفتر کل:

دفتر کل از روی دفتر روزنامه تحریر میشه بدین صورت که به ازای هر حساب کل یک صفحه جداگانه در دفتر کل اختصاص داده و اطلاعات مربوطه را به ترتیب تاریخ و سند ثفکیک کرده و اقلام بدهکار هر حساب را در ستون بدهکار آن حساب در دفتر کل و اقلام بستانکار را در ستون بستانکار آن حساب در دفتر کل وارد می کنیم

تاریخ ارسال: 1399/2/15
تاریخ بروزرسانی: 1399/2/15
تعداد بازدید: 402
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو