✅ هزینه هایی را که شرکتها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد:

✅ هزینه هایی را که شرکتها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد:

1. هزینه های جریمه بجز جریمه تاخیربانکی :

 

درصورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف با تعهد ازسوی اشخاص جریمه ای شناخته شود ، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها و به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰۴/۱۲۳۵۶ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹) باتوجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود

 

2. هزینه های نا مربوط به فعالیت شرکت:

3. هزینه کمک و اعانات

4. هزینه تبلیغات به دلیل عدم رعایت ماده 104 ق.م.م : به دلیل پرداخت نکردن مالیات تکلیفی.

 

5. هزینه  مربوط به تعمیر داریی قابل استهلاک: 

   جز قیمت تمام شده دارایی است نه هزینه

 

 6. ضایعات غیر متعارف:                       

7. خساراتی که وجه آن از طرف بیمه  جبران شده باشد

8. هزینه تاسیس شرکت که زودتراز 10سال استهلاک شده باشد

تاریخ ارسال: 1399/2/21
تاریخ بروزرسانی: 1399/2/21
تعداد بازدید: 995
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو