✅ روش های محاسبه ارزش افزوده (جلسه2)

✅ روش های محاسبه ارزش افزوده

جلسه ۲

 روش تفاضلی و تجمعی با مثال

1روش تفاضلی : خدمات و مواد خریداری شده – کل فروش = ارزش افزوده

2 روش تجمعی : سایر هزینه‌های توزیع شده + هزینۀ نیروی انسانی + سود + استهلاک = ارزش افزوده

 

محاسبه ی ارزش افزوده به روش توزیع (تجمعی) :

در این روش برای محابه ارزش افزوده چهار عنصر تشکیل‌دهنده آن یعنی جبران خدمت کارکنان، مصرف سرمایه ثابت (استهلاک) ، سود (زیان) حاصل از عملیات و خالص مالیات‌ با هم جمع می‌شود.

 

خالص مالیات‌ها + سود (زیان) حاصل از عملیات + استهلاک +

 

 جبران خدمات کارکنان = ارزش افزوده

 

مالیات + سایر هزینه‌های توزیع شده + هزینه نیروی انسانی +  استهلاک + سود = ارزش افزوده

 

189.444+ 16 + 39395 + 122.911 + 541.268 = 893.034 (میلیون ریال)

 

پس از اندازه‌گیری ستاده نوبت به اندازه‌گیری نهاده می‌رسد، نهاده‌ها عبارتند از عوامل تولید مانند نیروی انسانی و سرمایه.

 

 اگر نگاهی کلی و گذرا بر کتب اقتصاد کلان داشته باشیم و بخواهیم که ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم و از ورود به مباحث پیچیده مربوط به آن پرهیز کنیم، خواهیم دید که اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف می‌کنند :

افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده.

به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده یعنی: فروش منهای خرید

 

برای مثال: یک کارگاه کفاشی را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کفش می‌کند. این کارگاه برای تولید یک جفت کفش احتیاج به مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت‌هائی که در فهرست زیر تهیه آمده است، ‌خریداری مینماید:

 

1- چرم رویه:35000 ریال

2- کفی کفش25000 ریال

3-میخ کفاشی1000 ریال

4-چسب کفاشی800 ریال

5-نخ کفاشی 500 ریال

 

بنابراین مجموع خرید این کارگاه کفاشی برای تولید یک جفت کفش 62.300 ریال است . بعد ازانجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده ، یک جفت کفش تولید می‌شود . تولید کننده کفش ، یک جفت کفش را به قیمت 120.000 ریال می‌فروشد .

 

با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزود ، ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کفش عبارت خواهد بود از :

 

خرید – فروش =ارزش افزوده =62300-120000 =57700

تاریخ ارسال: 1399/2/21
تاریخ بروزرسانی: 1399/2/21
تعداد بازدید: 506
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو