انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 1396/12/16

انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند : واحدهای عمومی، واحدهای تعاونی  و واحدهای خصوصی. .   واحد های عمومی…


بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟

بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟ 1396/12/16

بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟ به مجموعه افراد یا گروه هایی که به تولید کالا یا خدمات مشغول هستند را بنگاه اقتصادی میگویند.


نرم افزار حسابداری فروشیار چند سطحی است؟ 1396/10/9

نرم افزار حسابداری فروشیار 4 سطحی است که متشکل از گروه ، کل ، معین و تفصیل می باشد.


آیا نرم افزارحسابداری تحت وب امنیت دارد؟ 1396/10/7

آیا نرم افزارحسابداری تحت وب امنیت دارد؟ بله، در زمینه نرم افزار های تحت وب باید گفت ، نرم افزارهای تحت وب با توجه قرار گرفتن بر روی سرورها و وجود نرم افزار های امنیتی بر روی انها امنیت خوبی دارند و نسبت به کامپیوتر های معمولی…


نرم افزار حسابداری تحت وب چیست؟ 1396/10/6

نرم افزار حسابداری تحت وب چیست؟ نرم افزار حسابداری تحت وب ابزاری است که کایه امکانات نرم افزارهای مالی و حسابداری را دارا می باشد  و دسترسی به  آن بصورت تحت وب و  بر اساس پروتوکل های مبتنی بر وب می باشد. با قرار گرفتن…


درخواست دمو

درخواست دمو