تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه چیست؟ 1397/2/23

تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه چیست؟ استفاده از تراز آزمایشی برای برقراری توازن مانده حساب دفتر کل در طول دوره مالی می باشد (تراز آزمایشی ۲ ستونی)  نکته : در تراز آزمایشی ۴ ستونی گردش بدهکار و بستانکار بیانگر جمع گردش عملیات…


تراز آزمایشی چیست؟ 1397/2/23

فهرستی از نام ومانده حسابهای دفتر کل می باشد که معمولا در پایان هر ماه به منظور آزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود وبه عنوان مبنایی برای تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین برای تهیه تراز آزمایشی…


دفتر معین در حسابداری را تعریف کنید. 1397/2/23

 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است .(نشریه 101 سازمان حسابرسی)    …


دفتر کل در حسابداری چه دفتری است و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ 1397/2/22

دفتر کل در حسابداری چه دفتری است و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ دفتر روزنامه با توجه به ماهیتش و شکل ثبت اطلاعات درآن، امکان تهیه صورت های مالی را فراهم نمی کند. مثلا نمی توان از روی آن، مانده یک حساب را در یک مقطع بدست آورد.…


دفتر روزنامه در حسابداری چند نوع است؟ 1397/2/22

دفتر روزنامه خود بر دو نوع است: •    دفتر روزنامه عمومی که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در آن ثبت میشود. •    دفتر روزنامه اختصاصی که فقط یک نوع خاص از معاملات در آن ثبت میشود. مثل دفتر روزنامه خرید، دفتر…


دفتر روزنامه در حسابداری به چه معناست و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ 1397/2/22

دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه عملیات و معاملات مالی موسسه به ترتیب تاریخ وقوع باید در آن ثبت شود. دفتر روزنامه دارای ستون هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی است. در ستون شرح،…


دفاتر حسابداری چند نوع هستند ؟ 1397/2/19

یکی از کارهای روزمره و مهم هر حسابدار ثبت اطلاعات استاد حسابداری در دفاتر قانونی است که به این کار تلویحا دفتر داری گفته می شود . انواع مختلفی از دفاتر حسابداری وجود دارند اما مهمترین دفاتر حسابداری دو دسته هستند: ۱- دفاتر…


سند حسابداری را تعریف کنید 1397/2/19

معمولا در سیستم های حسابداری برای کاهش اشتباه در ثبت معاملات در دفتر روزنامه و صدور اجازه برای معاملات در دفتر روزنامه از برگه حسابداری (سند) استفاده می شود و اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی از روی اسناد و مدارک…


اسناد مثبته در حسابداری چیست؟ 1397/2/19

اسناد و مدارك مثبته عبارت اند از : مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد. مانند قبوض آب و برق، گاز، تلفن، فیش بانکی، فاکتور دریافت خدمات ، چک ، سفته ، فاکتور خرید و فروش و … لازم به…


حساب T دارای چند بخش می باشد؟ 1397/2/18

بنابراین حساب T دارای چهار بخش به شرح  زیر  می باشد :                                   1-   نام حساب  2-   سمت راست حساب یا سمت بدهکار 3-   سمت  چپ   حساب…


حساب T در حسابداری به چه معناست؟ 1397/2/18

در حسابداری ، برای ثبت و خلاصه کردن اثرات رویدادهای  مالی بر معادله حسابداری یک واحد اقتصادی  از" حساب "استفاده می شود . برای اینکه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری یعنی دارائیها ، بدهها و سرمایه …


در مورد بانکها بستانکار به چه معنا می باشد؟ 1397/2/17

در مورد بانک و صندوق بستانکار معنایی ندارد. در واقع اگر مانده بانک شما بستانکار شود بانک از شما طلبکار می شود که در مورد حسابهای بانکی این موضوع بی معنا می باشد و طبیعتا موجودی حساب شما نباید منفی گردد. در مورد صندوق هم همینطور…


در مورد بانکها بدهکار به چه معنا می باشد؟ 1397/2/17

در مورد بانکها بدهکار به این معنا می باشد که بانک مربوطه به شما بدهکار می باشد. در واقع اگر بانک را مانند یک شخص در نظر بگیریم ماجرا درست از آب در می آید. برای درک ساده تر همیشه فرض کنید که بانک یک شخص می باشد که با شما طرف حساب…


مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری را توضیح دهید 1397/2/16

تعريف بدهكار: در حسابداري به سمت راست هر حساب بدهكار گفته مي‌شود تعريف بستانكار: در حسابداري به سمت چپ هر حساب بستانكار گفته مي‌شود. با توجه به تعريف بدهكار و بستانكار به آنچه در سمت راست ترازنامه نشان داده مي‌شود، حساب…


حساب چیست؟ 1397/2/16

حساب چیست؟ تغییراتی که در دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه یک شرکت اتفاق می افتد را حساب میگویند و درواقع خلاصه کردن اطلاعات مالی را حساب میگویند


عناوین ترازنامه را نام ببرید. 1397/2/15

عناوین ترازنامه را نام ببرید.  -1   نوشتن عنوان 2- واحد اندازه گیری 3- دارایی ها 4- بدهی و سرمایه


ترازنامه چیست؟ 1397/2/15

ترازنامه چیست؟ ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی یکی از صورت های مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری (شخصیت گزارشگر) را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد؛ که باید توسط یک نهاد حسابرسی تهیه گردد. عنوان ترازنامه شامل…


وام پرداختنی چیست؟ 1397/2/15

تعریف وام پرداختنی: میزان بدهی مؤسسه بابت استقراض منابع مالی از اشخاص( حقیقی یا حقوقی )بانک ها ومؤسسات اعتباری و …را میگویند.


افزایش یا کاهش حسابها و اسناد پرداختنی چگونه ثبت میگردد؟ 1397/2/13

افزایش یا کاهش حسابها و اسناد پرداختنی چگونه ثبت میگردد؟ افزایش آن مانند ماهیت بستانکار و کاهش آن عکس ماهیت بدهکار میشود.


ماهیت حسابها و اسناد پرداختنی چیست؟ 1397/2/13

ماهیت حسابها و اسناد پرداختنی چیست؟ ماهیت این حساب بستانکار میباشد.


درخواست دمو

درخواست دمو