نحوه خرج کردن چک در نرم افزار خزانه فروش یار 1397/8/22

نحوه خرج کردن چک در نرم افزار خزانه فروش یار به چه صورت انجام میشود:   در نرم افزار خرانه فروش یار از طریق زیر میتوان چکی که قبلا در سیستم ثبت شده است را خرج کنیم: 1- کلیک روی منوی خزانه و گزینه رسید پرداخت 2-پنجره ای به شکل زیر…


نحوه گزارش گیری چک های وصول شده در نرم افزار خزانه فروش یار 1397/8/19

چگونه در نرم افزار حسابداری فروش یار میتوان از چک های وصول شده گزارش گرفت؟   یکی از مهم ترین گزارش هایی که در هر نرم افزار حسابداری باید وجود داشته باشد گزارش چک هایی است که وصول شده اند و وجه آن چک یا به صورت نقدی دریافت شده…


درخواست دمو

درخواست دمو