واحدهای غیرانتفاعی را تعریف کنید 1397/1/28

واحدهای غیرانتفاعی را تعریف کنید؟ موسساتی که با هدفی غیر از سود و منفعت مالی تشکیل میشوند


واحدهای انتفاعی را تعریف کنید. 1397/1/28

واحدهای انتفاعی را تعریف کنید؟ موسساتی که با هدف کسب سود و منفعت مالی تشکیل میشوند.


واحد خصوصی را تعریف کنید 1397/1/28

واحد خصوصی را تعریف کنید این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند مثل فروشگاه ها


واحد تعاونی را تعریف کنید 1397/1/28

واحد تعاونی را تعریف کنید تعدادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضا از طریق کمک یا همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا هستند مثل شرکت تعاونی مسکن


واحد اقتصادی عمومی را تعریف کنید. 1397/1/28

واحد اقتصادی عمومی را تعریف کنید. به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند مثل سازمان تامین اجتماعی  


واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 1397/1/26

واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت را در ۳ گروه می توان تقسیم بندی کرد: واحد اقتصادی 1-عمومی ، 2-تعاونی، 3-خصوصی


حسابداری را تعریف کنید؟

حسابداری را تعریف کنید؟ 1397/1/26

حسابداری را تعریف کنید؟ شناسایی،اندازه گیری،ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.


رویداد مالی را تعریف کنید؟

رویداد مالی را تعریف کنید؟ 1397/1/26

رویداد مالی را تعریف کنید؟ رویدادی است که اثر مالی داشته باشد و حداقل بر یکی از عناصر اصلی معادله حسابداری یعنی دارایی ، بدهی یا سرمایه تاثیر بگذارد.


انواع بنگاه های اقتصادی از نظر تعداد مالک به چند دسته تقسیم میشوند؟ 1397/1/22

انواع بنگاه های اقتصادی از نظر تعداد مالک به چند دسته تقسیم میشوند؟ 2 دسته : انفرادی –غیر انفرادی


انواع بنگاه های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع بنگاه های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 1397/1/22

انواع بنگاه های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 3 دسته : خدماتی –بازرگانی -تولیدی


انواع واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 1397/1/22

انواع واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 2 دسته : واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی


انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ 1396/12/16

انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟ انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند : واحدهای عمومی، واحدهای تعاونی  و واحدهای خصوصی. .   واحد های عمومی…


بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟

بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟ 1396/12/16

بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟ مجموعه افراد یا گروه هایی که به تولید کالا یا خدمات مشغول هستند را بنگاه اقتصادی میگویند.


نرم افزار حسابداری فروشیار چند سطحی است؟ 1396/10/9

نرم افزار حسابداری فروشیار 4 سطحی است که متشکل از گروه ، کل ، معین و تفصیل می باشد.


آیا نرم افزارحسابداری تحت وب امنیت دارد؟ 1396/10/7

آیا نرم افزارحسابداری تحت وب امنیت دارد؟ بله، در زمینه نرم افزار های تحت وب باید گفت ، نرم افزارهای تحت وب با توجه قرار گرفتن بر روی سرورها و وجود نرم افزار های امنیتی بر روی انها امنیت خوبی دارند و نسبت به کامپیوتر های معمولی…


نرم افزار حسابداری تحت وب چیست؟ 1396/10/6

نرم افزار حسابداری تحت وب چیست؟ نرم افزار حسابداری تحت وب ابزاری است که کایه امکانات نرم افزارهای مالی و حسابداری را دارا می باشد  و دسترسی به  آن بصورت تحت وب و  بر اساس پروتوکل های مبتنی بر وب می باشد. با قرار گرفتن…


درخواست دمو

درخواست دمو