چرخه حسابداری شامل چه مراحلی می باشد؟ 1397/3/28

-چرخه حسابداری شامل مراحل زیر است: 1- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی 2- تجزیه و تحلیل رویدادھای مالی و تنظیم سند حسابداری 3- ثبت رویدادھای مالی در دفتر روزنامه 4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل…


منظور از چرخه حسابداری چیست؟ 1397/3/28

چرخه حسابداری فرایندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خلاصه سازی معاملات اقتصادی شرکت های تجاری می باشد. به عبارت دیگرفرایند عملیات حسابداری شامل یک سری عملیاتی است که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شود. این عملیات…


صورت حساب سرمایه در حسابداری به چه معناست؟ 1397/3/22

صورت حساب سرمایه، گزارش مالی است که وضعیت سرمایه موسسه را در یک تاریخ مشخص نشان میدهد. در هر موسسه، پس از سرمایه گذاری اولیه، در اثر فعالیتهای موسسه، در پایان دوره مالی ممکن است سود یا زیان داده باشد. از طرفی صاحب موسسه ممکن…


برداشت در حسابداری را تعریف کنید 1397/3/22

برداشت به معناي آن است كه صاحب حساب يك موسسه براي مصارف شخصي پول يا مال ديگري را از دارايي هاي موسسه متعلق به خود بردارد يا مخارج شخصي خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت كند. از آنجا كه وجه برداشت شده ممكن است به شركت برگشت…


ثبت های اصلاحی در چه زمانی ثبت می شوند و شامل چه مواردی می باشد؟ 1397/3/20

ثبت های اصلاحی معمولا در پایان دورۀ مالی ثبت می شوند و شامل موارد زیرند:  اصلاح دارایی هایی که مبلغی از آنها در دورۀ مالی هزینه شده  شامل ملزومات، پیش پرداختها و موجودی ها. اصلاح هزینه های تحقق نیافته. اصلاح بدهی های جاری…


ثبت های اصلاحی در چه زمانی انجام میشود؟ 1397/3/20

ثبت های اصلاحی در چه زمانی انجام میشود؟ اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دورۀ مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به روز رسانی اسناد حسابداری، صورت می گیرد. بعد از این که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر شرکت ثبت شد،…


اصلاح حساب در حسابداری به چه صورت انجام میشود؟ 1397/3/12

هدف کلی از تهیه اطلاعات مالی کمک به استفاده کنندگان مختلف برای قضاوت و تصمیم گیری اقتصادی است. این هدف زمانی به دست می آید که اطلاعات مالی تهیه شده به هنگام، واقعی و درست باشد. برای شناخت چگونگی اصلاح حساب ها لازم است با چند…


سرمایه گذاری مجدد در حسابداری به چه شکل انجام میشود؟ 1397/3/12

سرمایه گذاری مجدد در حسابداری به چه شکل انجام میشود؟   سرمایه گذاری « نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ، افزایش ارزش و یا مزایای دیگر نگهداری می کند ». سرمایه گذار ی…


صورت حساب سود و زیان به روش دو مرحله ای به چه معناست؟ 1397/3/8

در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه های عملیاتی ذکر می گردد که از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود که از تفاضل این مرحله…


صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای به چه معناست؟ 1397/3/8

صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای به چه معناست؟  در این روش ابتدا کلیه درآمد ها یکجا و در ادامه کلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از کسر مالیات می رسیم که با کسر مالیات (در…


صورت حساب سود و زیان درحسابداری به چه معناست؟ 1397/3/8

صورت حساب سود و زیان درحسابداری را تعریف کنید؟ صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند، صورت حساب سود و زیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها…


حساب هزینه در حسابداری به چه معناست؟ 1397/3/7

هزینه: بهای کالاها و خدماتی است که در عملیات یک موسسه برای کسب درآمد به مصرف می رسد. دقت کنید ما در انجام عملیات خود متحمل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد و آب و برق مصرفی؛ اجاره محل؛ تلفن و سایر هزینه ها می شویم که در واقع این…


حساب درآمد در حسابداری چیست؟ 1397/3/7

حساب درآمد را در حسابداری توضیح دهید: ورود پول یا دارایی یا ایجاد طلب بابت ارائه خدمات یا فروش کالا را درآمد می‌گویند. بطور کلی، درآمد هنگامی‌شناسائی و در مدارک حسابداری ثبت می‌شود که کالای فروش رفته به مشتریان تحویل…


تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه چیست؟ 1397/2/23

تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه چیست؟ استفاده از تراز آزمایشی برای برقراری توازن مانده حساب دفتر کل در طول دوره مالی می باشد (تراز آزمایشی ۲ ستونی)  نکته : در تراز آزمایشی ۴ ستونی گردش بدهکار و بستانکار بیانگر جمع گردش عملیات…


تراز آزمایشی چیست؟ 1397/2/23

فهرستی از نام ومانده حسابهای دفتر کل می باشد که معمولا در پایان هر ماه به منظور آزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود وبه عنوان مبنایی برای تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین برای تهیه تراز آزمایشی…


دفتر معین در حسابداری را تعریف کنید. 1397/2/23

 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است .(نشریه 101 سازمان حسابرسی)    …


دفتر کل در حسابداری چه دفتری است و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ 1397/2/22

دفتر کل در حسابداری چه دفتری است و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ دفتر روزنامه با توجه به ماهیتش و شکل ثبت اطلاعات درآن، امکان تهیه صورت های مالی را فراهم نمی کند. مثلا نمی توان از روی آن، مانده یک حساب را در یک مقطع بدست آورد.…


دفتر روزنامه در حسابداری چند نوع است؟ 1397/2/22

دفتر روزنامه خود بر دو نوع است: •    دفتر روزنامه عمومی که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در آن ثبت میشود. •    دفتر روزنامه اختصاصی که فقط یک نوع خاص از معاملات در آن ثبت میشود. مثل دفتر روزنامه خرید، دفتر…


دفتر روزنامه در حسابداری به چه معناست و چه اطلاعاتی در آن ثبت میگردد؟ 1397/2/22

دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه عملیات و معاملات مالی موسسه به ترتیب تاریخ وقوع باید در آن ثبت شود. دفتر روزنامه دارای ستون هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی است. در ستون شرح،…


دفاتر حسابداری چند نوع هستند ؟ 1397/2/19

یکی از کارهای روزمره و مهم هر حسابدار ثبت اطلاعات استاد حسابداری در دفاتر قانونی است که به این کار تلویحا دفتر داری گفته می شود . انواع مختلفی از دفاتر حسابداری وجود دارند اما مهمترین دفاتر حسابداری دو دسته هستند: ۱- دفاتر…


درخواست دمو

درخواست دمو