رویداد مالی را تعریف کنید؟

رویداد مالی را تعریف کنید؟

رویدادی است که اثر مالی داشته باشد و حداقل بر یکی از عناصر اصلی معادله حسابداری یعنی دارایی ، بدهی یا سرمایه تاثیر بگذارد.

تاریخ ارسال: 1397/1/26
تعداد بازدید: 1082
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو