حسابداری را تعریف کنید؟

حسابداری را تعریف کنید؟

شناسایی،اندازه گیری،ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

تاریخ ارسال: 1397/1/26
تعداد بازدید: 977
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو