واحد تعاونی را تعریف کنید

واحد تعاونی را تعریف کنید

تعدادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضا از طریق کمک یا همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا هستند مثل شرکت تعاونی مسکن

تاریخ ارسال: 1397/1/28
تعداد بازدید: 1004
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو