واحدهای انتفاعی را تعریف کنید.

واحدهای انتفاعی را تعریف کنید؟

موسساتی که با هدف کسب سود و منفعت مالی تشکیل میشوند.

تاریخ ارسال: 1397/1/28
تعداد بازدید: 986
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو