واحدهای غیرانتفاعی را تعریف کنید

واحدهای غیرانتفاعی را تعریف کنید؟

موسساتی که با هدفی غیر از سود و منفعت مالی تشکیل میشوند

تاریخ ارسال: 1397/1/28
تعداد بازدید: 973
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو