واحدهای خدماتی را تعریف کنید.

واحدهای خدماتی را تعریف کنید.

موسساتی که خدمات به مشتریان ارائه میدهند و در مقابل منفعت کسب میکنند مثل بانکها و هتل ها واحدهای خدماتی نامیده می شوند.

تاریخ ارسال: 1397/2/1
تعداد بازدید: 993
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو