واحدهای بازرگانی را تعریف کنید

واحدهای بازرگانی را تعریف کنید؟

واحدهایی که بدون تغییر شکل در کالا اقدام به خرید و فروش آن میکنند مثل عمده فروشان و بنکداران واحدهای بازرگانی نام دارند.

تاریخ ارسال: 1397/2/1
تعداد بازدید: 987
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو