واحدهای تولیدی را تعریف کنید.

واحدهای تولیدی را تعریف کنید؟

واحدهایی که کالا یا مواد اولیه را خریداری و تغییر شکل میدهند و به کالای دیگر تبدیل میکنند و به فروش میرسانند مثل شرکت های خودروسازی

تاریخ ارسال: 1397/2/1
تعداد بازدید: 1043
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو