معادله حسابداری را تعریف کنید:

  • معادله حسابداری همواره درکلیه وقایع و رویدادهای مالی ودادوستد ها ومعاملات برقراراست . بر اساس این معادله ، تجزیه وتحلیل وهمچنین مبنای طبقه بندی عمومی حسابها ، تعیین وضعیت مالی وتهیه ترازنامه موئسسات است .بدین خاطر، "معادله حسابداری"  را  "معادله ترازنامه" یا " بیلان " هم می گویند.
  • دارایی=بدهی +سرمایه

 

  • حسابداران برای اینکه رویدادهای مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند؛ باید:
    ۱- رویدادهای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی را شناسائی کنند.
    ۲- میزان تأثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند. به بیان ساده، این معادله مبین آن است که جمع کل دارایی‌ها، مساوی با جمع کل بدهی‌ها بعلاوهٔ ارزش خالص (مالکیت) است
    .

تاریخ ارسال: 1397/2/4
تعداد بازدید: 1019
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو