بدهی را تعریف کنید.

تعهداتی که یک شرکت نسبت به موسسه یا اشخاص دیگر دارد و باید ازطریق پول نقد یا ارائه خدمات یا دادن کالا تسویه شود را بدهی میگویند مثل وام گرفتن که تعهدی را نسبت به بانک ایجاد میکند یا خرید نسیه

تاریخ ارسال: 1397/2/6
تعداد بازدید: 1009
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو