ماهیت بدهی ها در حسابداری چیست؟

ماهیت بدهی ها بستانکار میباشد.

افزایش بدهی در حسابداری بستانکار و کاهش بدهی بدهکار میباشد.

تاریخ ارسال: 1397/2/6
تعداد بازدید: 985
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو