سرمایه را تعریف کنید.

آورده نقدی یا غیر نقدی مالک یا مالکان یک موسسه را در هر زمان سرمایه میگویند.یا حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.

تاریخ ارسال: 1397/2/6
تعداد بازدید: 1040
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو