آیا امکان سرمایه گذاری مجدد در هز زمانی وجود دارد؟

بله ، در هر زمانی مالک میتواند سرمایه شرکت خود را به صورت نقد یا غیر نقد افزایش دهد و با برداشت کاهش دهد.

تاریخ ارسال: 1397/2/6
تعداد بازدید: 981
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو