موجودی نقد و بانک را تعریف کنید.

موجودی نقد و بانک را تعریف کنید.

مهم ترین دارایی های یک واحد اقتصادی مثل صندوق یا حساب بانکی را میگویند.

تاریخ ارسال: 1397/2/8
تعداد بازدید: 1044
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو