افزایش موجودی نقد و بانک چگونه در حسابداری ثبت میشود؟

افزایش موجودی نقد و بانک چگونه در حسابداری ثبت میشود؟

افزایش آن مثل ماهیت بدهکار و کاهش آن برعکس ماهیت بستانکار میشود.

تاریخ ارسال: 1397/2/8
تعداد بازدید: 1022
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو