آیا مانده موجودی نقد و بانک به سال بعد انتقال می یابد؟

  • آیا مانده موجودی نقد و بانک به سال بعد انتقال می یابد؟

بله، به سال بعد انتقال پیدا میکند.

تاریخ ارسال: 1397/2/8
تعداد بازدید: 959
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو