در مورد بانکها بدهکار به این معنا می باشد که بانک مربوطه به شما بدهکار می باشد. در واقع اگر بانک را مانند یک شخص در نظر بگیریم ماجرا درست از آب در می آید. برای درک ساده تر همیشه فرض کنید که بانک یک شخص می باشد که با شما طرف حساب است و طبیعتا هر چقدر که به او پول بدهید به همان میزان هم بانک مربوطه به شما بدهکار می شود.

با این حساب اگر در گزارشی مشاهده کردید که مثلا مانده حساب یک بانک 1 میلیون تومان و از نوع بدهکار می باشد، طبیعتا یعنی 1 میلیون تومان در آن حساب بانکی دارید.

تاریخ ارسال: 1397/2/17
تعداد بازدید: 916
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو