بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟

بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟

مجموعه افراد یا گروه هایی که به تولید کالا یا خدمات مشغول هستند را بنگاه اقتصادی میگویند.

تاریخ ارسال: 1396/12/16
تعداد بازدید: 1098
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو