اسناد و مدارك مثبته عبارت اند از :

مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد.

مانند قبوض آب و برق، گاز، تلفن، فیش بانکی، فاکتور دریافت

خدمات ، چک ، سفته ، فاکتور خرید و فروش و … لازم به ذکر است اسناد مثبته حتماً نبايد چاپی و دارای شکل بخصوصی باشد. بلکه شکل اسناد متنوع و ممکن است دست نویس باشد. حسابداران، پس از وقوع هر رویداد مالی اسناد و مدارک مربوط را جمع آوری می کنند. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است، و به خاطر همین است که باید اسناد مثبته روشن، واضح و معتبر باشند تا اشخاص بتوانند به عنوان مبنای کار از آنها استفاده کنند.

دلایل اهمیت اسناد مثبته اینست که اولا مبنای تجزیه و تحلیل و ثبت رویداد مالی در اسناد و مدارک و دفاتر قانونی می باشند و ثانیا به منظور پیگیری های بعدی لازم می باشند.

تاریخ ارسال: 1397/2/19
تعداد بازدید: 1028
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو