دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است .(نشریه 101 سازمان حسابرسی)      

در بعضي از موسسات جريان کار به ترتيبي است که نياز به تهيه اطلاعات تفضيلي يا جزئيات بعضي از فعاليتهاي مالي مي باشد . اين گونه اطلاعات را نمي توان به آساني از دفترکل استخراج نمود ، در نتيجه از دفاتري که جنبه کمکي و فرعي دارند و به نام دفتر معين خوانده مي شوند ، استفاده مي گردد .
دفتر معين براي هر حساب دفترکل که شامل حسابهاي متعدد و جداگانه اي است ، نگهداري مي شود و در نتيجه حساب مربوط در دفتر کل يک حساب کنترل خواهد بود ، که همواره مانده آن با جمع مانده هاي حسابهاي مربوط در دفتر معين مطابقت دارد . دفاتر معيني که معمولا در موسسات نگهداري مي شوند عبارتند از :
1.    
دفتر معين بانک
2.     دفتر معين بدهکاران
3.     دفتر معين اموال
4.     دفتر معين بستانکاران

ثبت اطلاعات مالی و عملیات ها ی مربوط به ان باید با دقت و حفظ شرایط قانونی در این دفاتر صورت گیرد در غیر این صورت ممکن است توسط بازرسان مالیاتی مشمول جریمه گردد برای همین کلیه صاحبان مشاغل که ملزم به تهیه این دفاتر هستند می توانند در خصوص نحوه نگارش و نگهداری و تحویل این دفاتر به مراجع قانونی از موسسات خدمات حسابداری مشاوره بگیرند . موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می تواند در این خصوص خدمات دقیق و حرفه ای را به مشتریان خود ارائه دهد .

تاریخ ارسال: 1397/2/23
تعداد بازدید: 967
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو