صورت حساب سود و زیان درحسابداری را تعریف کنید؟

صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند، صورت حساب سود و زیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک فصل یا سال مالی نشان می‌دهد.

اگر موسسه سود داشته باشد:           هزینه‌های دوره مالی - درآمد دوره مالی = سود ویژه دوره مالی

اگر موسسه زیان داده باشد:              درآمدهای دوره مالی - هزینه دوره مالی = زیان ویژه دوره مالی

تاریخ ارسال: 1397/3/8
تعداد بازدید: 924
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو