صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای به چه معناست؟

 در این روش ابتدا کلیه درآمد ها یکجا و در ادامه کلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از کسر مالیات می رسیم که با کسر مالیات (در صورتی که موسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید

تاریخ ارسال: 1397/3/8
تعداد بازدید: 934
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو