سرمایه گذاری مجدد در حسابداری به چه شکل انجام میشود؟

 

سرمایه گذاری « نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ، افزایش ارزش و یا مزایای دیگر نگهداری می کند ». سرمایه گذار ی ها ممکن است به شکل مالی نظیر سرمایه گذاری در سهام ، اوراق قرضه و یا سپرده های بانکی انجام گرفته و یا در قالب دارایی های فیزیکی مثل زمین و ساختمان ، فلزات گرانبها و امثال آن نگهداشته شود .

 

تاریخ ارسال: 1397/3/12
تعداد بازدید: 960
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو