انواع بنگاه های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع بنگاه های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

3 دسته : خدماتی بازرگانی -تولیدی

تاریخ ارسال: 1397/1/22
تعداد بازدید: 1024
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو