بستن حساب‌های موقت در انتهای دوره مالی در شرکت‌های بازرگانی را توضیح دهید؟

بستن حساب‌های موقت در موسسات بازرگانی بسیار شبیه به شرکت‌های خدماتی است. تنها تفاوت در این است که حساب‌هایی در شرکت‌های بازرگانی وجود دارد که در شرکت‌های خدماتی وجود ندارد. این حساب‌ها شامل حساب‌های خرید، فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای انتهای دوره هستند.

تاریخ ارسال: 1397/4/6
تعداد بازدید: 976
ارسال نظر
مطالب مرتبط

درخواست دمو

درخواست دمو