نحوه آماده کردن تراز آزمایشی اختتامی
پس از انجام اصلاحات بر روی حساب‌های موقت و انتقال آنها به دفتر کل،  مانده حساب‌ها در دفتر کل صفر می‌شود. در این مرحله از مانده حساب‌ها در دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می‌کنیم که به آن تراز آزمایشی اختتامی می‌گویند. این تراز فقط شامل حساب‌های دائمی می‌شود.

تاریخ ارسال: 1397/4/9
تعداد بازدید: 897
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو