حساب خلاصه سود و زیان چیست؟

حساب خلاصه سود و زیان حساب موقتی است که مانده سایر حسابهای موقت به آن بسته میشود و مانده نهایی آن نشان دهنده سود یا زیان شرکت در طی یک دوره مالی است:

مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده بیشتر بودن هزینههای یک دوره مالی نسبت به درآمدها بوده و نشان دهنده زیان میباشد.

مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده بیشتر بودن درآمدهای یک دوره مالی نسبت به هزینهها بوده و نشان دهنده سود میباشد.

حساب خلاصه سود و زیان دارای ماهیت دو گانه است یعنی هم میتواند دارای مانده بدهکار باشد و هم مانده بستانکار. بر اساس بند فوق مانده این حساب در صورت وجود زیان بدهکار و در صورت وجود سود بستانکار میباشد.

تاریخ ارسال: 1397/4/9
تعداد بازدید: 971
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو