خرید نقدی را تعریف کنید :

خرید نقدی: هرگاه بهای کالای مورد معامله همزمان با تحویل کالا بصورت نقد پرداخت شود، خرید نقدی انجام شده است.

تاریخ ارسال: 1397/4/13
تعداد بازدید: 975
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو