فروش نقدی را تعریف کنید:

هر گاه فروشنده همزمان با تحویل کالا به خریدار بهای آن را نقداً دریافت کند، فروش نقدی نام دارد.

تاریخ ارسال: 1397/4/16
تعداد بازدید: 923
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو