فروش نسیه را تعریف کنید:

مبلغ فروش کالای مورد معامله پس از تحویل کالا به خریدار و در ظرف مدت مورد توافق طرفین، به فروشنده پرداخت می شود.

 

تاریخ ارسال: 1397/4/16
تعداد بازدید: 1024
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو