تخفیف تجاری فروش عبارت است از کاهش در قیمت کالا نسبت به قیمت رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود. تخفیف تجاری معمولاً به صورت درصدی از قیمت کالا تعیین و محاسبه می شود. تخفیف تجاری معمولاً برای خریدهای عمده در نظر گرفته میشود. ضمناً تخفیفی که براثر چانه زنی خریدار در نظر گرفته می شود نیز نوعی تخفیف تجاری می باشد. که به آن تخفیف توافقی نیز می‌گویند. در دفاتر حسابداری فروشنده نیز اثرات تخفیف تجاری ثبت نمی گردد.

تاریخ ارسال: 1397/4/19
تعداد بازدید: 935
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو